ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • วันสหกรณ์นักเรียน
 • King X
 • เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
 • ออมดีมีสุข
 • welcome to Chiangrai
 • 132 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ
 • สารจากนายกรัฐมนตรี
 • Boss Narinsak Nogift 2
 • แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5
 • สับปะรดภูแล
 • Electronics
 • ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  เขตตรวจราชการ
  สหกรณ์จังหวัดเชียงราย

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • No Gift Policy 2024 "งดให้ งดรับ"
  • แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • การขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สับปะรดภูแล

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.
  กรมบัญชีกลาง
  จังหวัดเชียงราย
  เทศบาลนครเชียงราย
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

  เมนูอื่นๆ

  รายงานประจำปี Annual Report
  Action Plan
  รายงานการประชุม
  งบทดลองรายเดือน
  โปรไฟล์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ
  คู่มือการปฏิบัติงาน
  คู่มือการให้บริการ
  เอกสารดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจกิจการ
  Work D
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผลงาน
  ขายของ

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  FB สหกรณ์จังหวัดเชียงราย
  คู่มือประชาชน
  ที่อยู่สหกรณ์
  สับปะรดภูแล

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
  Copyright © 2022 Chiangrai Povincial Cooperative Office
  ภาพประกอบโดยเว็บไซต์ freepik.com , Canva.com

  BACK TO TOP